Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt 23/11/1922 – 23/11/2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũng Liêm tập trung công tác chỉnh trang thị trấn, huy động các nguồn lực, đầu tư sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tạo nên diện mạo mới trên quê hương anh hùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *