Huyện Vũng Liêm có 1.053 thí sinh đăng ký thi trung học phổ thông năm 2020. Huyện đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 trong giai đoạn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *