Đánh cắp số phận

Sau khi quán triệt tinh thần xây dựng xã nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Lộc đã nỗ lực thực hiện các tiêu chí đề ra như xây dựng các dự án phát triển sản xuất theo các chương trình mục tiêu phát triển của huyện, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, chú ý đẩy mạnh công tác thủy lợi gắn với giao thông nông thôn, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn theo qui hoạch để tạo thêm việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, đảm đảm đời sống của người dân ổn định.

Đến nay, sau hai năm thực hiện, xã Hòa Lộc đã đạt được 6/19 tiêu chí nông thôn mới. Các tiêu chí còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành ở các năm tiếp theo.

Xã Hòa Lộc đã có 70% hệ thống giao thông nông thôn được thông suốt. Ảnh minh họa

Về kinh tế, xã Hòa Lộc đã xây dựng nhiều dự án nông nghiệp như qui hoạch vùng lúa chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào đồng ruộng và cơ giới hóa trong các khâu sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng lúa gạo, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, xã còn khuyến khích nông dân cải tạo vườn trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chuyển đổi cơ cấu cây rồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và đưa cây màu xuống ruộng để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp ở xã Hòa Lộc đã có bước phát triển nhanh chóng, thu nhập và đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Việc đi lại và giao thương là vấn đề hết sức quan trọng, nhằm giúp nông dân tiêu thụ nông sản được dễ dàng nên vấn đề phát triển giao thông luôn được địa phương chú trọng. Ngoài các tuyến đường chính được trải nhựa do nhà nước đầu tư, địa phương còn vận động nhân dân đóng góp theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để hoàn thiện nhiều tuyến đường giao đal thông liên ấp, liên xã. Nhờ vậy, hiện nay, xã Hòa Lộc đã có 70% hệ thống giao thông nông thôn được thông suốt, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi rõ nét.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng nhanh thu nhập của người dân, đầu tư xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông thủy lợi, trường học, các công trình phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống về vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Đây là chương trình toàn diện, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân. Do đó, ngoài nhiệm vụ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ cấp trên đầu tư, địa phương còn kết hợp với vốn lồng ghép của các ngành có liên quan và huy động sự đóng góp của nhân dân.

Hiện nay, xã Hòa lộc đã có được những bước đi đúng đắn và vững vàng trên con đường xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, cấp ủy và chính quyền địa phương cần xác định rõ những việc làm cụ thể và đưa ra lộ trình thực hiện cho từng tiêu chí còn lại.

Theo kế hoạch đến năm 2015, xã Hòa Lộc phải đạt chuẩn xã nông thôn mới với 19 tiêu chí. Hiện nay, Đảng bộ và chính quyền địa phương đang nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai các chương trình, tạo sư đồng thuận cao từ trong nội bộ đến ngoài nhân dân, tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư nhằm  sớm đạt xã nông thôn mới như kế hoạch đã đề ra.

Quốc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *