Đánh cắp số phận

         Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới . Bởi lẽ khi người dân nông thôn có nước sạch sử dụng sẽ đảm bảo được sức khỏe, nâng cao đời sống. Do vậy từ nay đến năm 2015 tỉnh Vĩnh long sẽ tập trung đầu tư xây dựng các trạm cấp nước và hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn,  nhất là ở các địa phương được chọn xây dụng xã nông thôn mới;  nhằm đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân, đồng thời góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh hơn.  

          Tỉnh Vĩnh Long hiện có 86% hộ dân sống ở khu vực nông thôn. Trong khi đó, theo khảo sát của cơ quan chuyên môn thì nguồn nước ngầm chỉ có thể khai thác được trong phạm vi 1/6 diện tích. Nhưng chất lượng nước ngầm cũng không đảm bảo, do bị nhiễm phèn, mặn thường xuyên. Vì vậy, đa phần người dân phải sử dụng nguồn nước mặt trên kênh rạch. Ở nhiều nơi nguồn nước nàybị ô nhiễm  nặng bởi dư lượng phânbón, thuốc bảo vệ thực vật qua sản xuất nông nghiệp. Do đó, nước sạch là nhu cầu hết sức bức bách của người dân nông thôn.

 

         Để đảm bảo cho bà con có nước sạch sử dụng, tỉnh Vĩnh long đã xây dựng chương trình mục tiêu giai đoạn 2011-2015 với nguồn vốn 400 tỷ đồng, để xây dựng mới và đầu tư nâng cấp, mở rộng các trạm cấp nước ở vùng nông thôn. Theo đó từ đầu năm đến nay từ nguồn vốn đầu tư của ngân sách tỉnh, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh long đã triển khai  nhiều công trình trọng điểm và đưa vào sử dụng phục vụ tốt trong  nhu cầu cung cấp  nước sinh hoạt cho người dân ở các xã vùng nông thôn

          Ngay ở các xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mơí giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh long hiện nay, tình trạng người dân sử dụng nước sinh hoạt từ sông rạch vẫn còn khá phổ biến.  Do vậy tiêu chí nước sạch  nông thôn luôn được các cấp, các ngành quan tâm . Xác định tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống người dân nông thôn, tỉnh Vĩnh long đã đầu tư hổ trợ vốn, kết  hợp với vận động nhân dân các địa phương đóng góp theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng hệ thống cấp nước sạch nông thôn ngày càng hoàn chỉnh , nhất là ở các xã nông thôn mới     

           Tính đến nay đã có 25 trạm cấp nước tập trung được đưa vào sử dụng, phục vụ cho gần 12000 hộ dân trên địa bàn của 19/22 xã xây dựng nông thôn mới  của tỉnh, Riêng năm 2011 đả đầu tư thực hiện 9 xã, gồm Tân long, Chánh hội, Hòa bình, Hòa lộc, Đông thành, Tân bình, Hòa phú , Long phươc,Song phú . Đến nay đã nghiệm thu bàn giao công trình mở rộng tuyến ống ở các trạm cấp nước của một số xã để đưa vào sử dụng

          Với các giải pháp đồng bộ chương trình nước sạch nông thônđã làm thay đổi căn cơ tập quán sử dụng trực tiếp nước kênh rạch để ăn uống, tắm giặt. Hầu hết người dân nông thôn Vĩnh Long đã có ý thức sử dụng nước máy, nước đã qua xử lý. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay toàn tỉnh có 62% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh . Trong đó có 32% hộ sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước tập trung do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý tại các xã nông thôn mới. Có thể nói, chương trình nước sạch đã góp phần quan trọng vào việc làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện điều kiện sinh hoạtcủa người dân, và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

           Để giải quyết nước sạch cho những hộ dân  ở nông thôn còn lại, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức nước ngoài, nhằm nâng cấp mở rộng các công trình cấp nước đang phát huy hiệu quả tốt. Đồng thời xây dựng thêm một số trạm cấp nước mới, kết hợp với  các công trình vệ sinh trong cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2015, Vĩnh Long hoàn thành chỉ tiêu đưa tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch phổ thông đạt 100%. Trong đó, có 60% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra ./.

          Quốc Chiến 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *