Tôm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt đạt kỷ lục 4,3 tỷ đô la mỹ. Việt Nam cũng là nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới với giá trị xuất khẩu chiếm 13-14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới. Diện tích và sản lượng tôm tăng mỗi năm nhưng năng suất và lợi nhuận người nuôi vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Mức độ ứng dụng Khoa học công nghệ vào ao nuôi vẫn còn hạn chế dẫn đến hiệu quả nuôi tôm chưa cao. Trong bối cảnh giá tôm có nhiều biến động bất lợi, việc tăng cường các giải pháp nuôi tôm đạt hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí sẽ giúp hạn chế rủi ro thị trường cho người nuôi tôm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *