Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp, mọi người dân đều phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch. Song, những ngành nghề thiết yếu cho xã hội, như sản xuất nông nghiệp cũng cần được bảo vệ, tạo điều kiện vận hành thông suốt, nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Như thế, người nông dân hiện nay đang phải thực hiện hai nhiệm vụ, vừa chống dịch vừa sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *