Trong bối cảnh giá vật tư như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao như hiện nay thì làm thế nào để bà con quản lý được bệnh đạo ôn, vẫn giữ được năng suất lúa, với chi phí thấp nhất là điều mà bà con quan tâm nhất trong lúc này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *