Dịch bệnh nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh, thực hiện giãn cách XH là phù hợp. Tuy nhiên, nếu thời gian giãn cách cứ kéo dài thì cần có giải pháp hướng tới trong dài hạn. Việc tiếp nối mạch sản xuất lĩnh vực NN chính là đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm cho XH. Đây là câu chuyện kinh tế gia đình, an sinh XH cho lao động nông thôn – một lực lượng quan trọng trong chuỗi sản xuất NN hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *