Quá trình thâm canh làm tăng áp lực dịch hại trên vườn cây ăn trái. Đặc biệt, trong mùa mưa sẽ là điều kiện thuận lợi để nấm bệnh phát triển mạnh gây ra các bệnh nguy hiểm như: thối rễ, nứt thân xì mủ, thán thư… làm ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *