Quá trình thâm canh làm tăng áp lực dịch hại trên vườn cây ăn trái. Những tác nhân gây thối rễ, nứt thân xì mủ, bệnh đốm nâu trên thanh long, thán thư trên xoài có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *