Đánh cắp số phận

Các loài côn trùng chích hút hiện có xu hướng ngày càng khó trị. Mưa nhiều làm cho tình trạng thối trái diễn ra phổ biến, bệnh vàng lá thối rễ trở nên nghiêm trọng. Giải pháp nào để chăm sóc vườn phát triển tốt trong điều kiện bất lợi?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *