Bắt đầu từ ngày1/1, tại các tỉnh, thành phố thực hiện thông tuyến bảo hiểm y tế đối với các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *