Xem phiên bản di động
    

‘ủy ban thường vụ quốc hội’

Tiếp tục Phiên họp thứ 33 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Tiếp tục Phiên họp thứ 33 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, ngày 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Giáo dục

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Giáo dục

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 32, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32

Sáng nay 11/3, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 31

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 31

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khai mạc Phiên họp thứ 27 – Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 27 – Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 10/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 27. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 8 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, cho ý kiến về 5 dự án luật trình Quốc hội lần đầu và một số nội dung quan trọng khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 23

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 23

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23, ngày 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

UB Thường vụ QH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH

UB Thường vụ QH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 22, sáng 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp.

Khai mạc phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 20.

Khai mạc phiên họp thứ 19 – UB thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 19 – UB thường vụ Quốc hội

Chiều hôm qua 11/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 19 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phiên họp thứ 14, UB thường vụ Quốc hội khóa XIV

Phiên họp thứ 14, UB thường vụ Quốc hội khóa XIV

Hôm nay tại phiên họp thứ 14 , UB thường vụ Quốc hội xem xét Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại.