Xem phiên bản di động
    

‘Quy hoạch’

Công bố Đồ án quy hoạch XD vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công bố Đồ án quy hoạch XD vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức công bố Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 , tầm nhìn đến năm 2050. Đại diện các sở – ngành liên quan đã đến dự.

Công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL

Công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL

Sáng nay, tại Cần Thơ, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 68, ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh qui hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cần quy hoạch lại diện tích trồng lục bình tại sông Cái Tàu – Sóc Tro thuộc xã Thạnh Quới

Cần quy hoạch lại diện tích trồng lục bình tại sông Cái Tàu – Sóc Tro thuộc xã Thạnh Quới

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cây lục bình đã trở thành một loại cây trồng dùng làm nguyên liệu sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập kinh tế cho nhiều hộ gia đình ở nông thôn. Tuy nhiên, việc trồng lục bình tự phát, thiếu quy hoạch đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như việc sản xuất nông nghiệp.

Công bố QĐ của UBND tỉnh phê duyệt “Quy hoạch phát triển CN, TTCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Công bố QĐ của UBND tỉnh phê duyệt “Quy hoạch phát triển CN, TTCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Sở công thương tỉnh Vĩnh Long vừa công bố quyết định của UBND tỉnh phê duyệt ” Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” .

16,4 tỷ đồng cho dự toán điều chỉnh quy hoạch TP Vĩnh Long

16,4 tỷ đồng cho dự toán điều chỉnh quy hoạch TP Vĩnh Long

Mục tiêu là hướng đến việc tăng cường quản lý, thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững, xây dựng và phát triển thành phố Vĩnh Long trở thành Đô thị loại 2 vào năm 2020 và Đô thị loại 1 vào năm 2030.

Thời sự 18h30 (02/01/2017)

Thời sự 18h30 (02/01/2017)

Thời sự 18h30 (21/11/2016)

Thời sự 18h30 (21/11/2016)

Thời sự 18h30 (09/11/2016)

Thời sự 18h30 (09/11/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)

Bản tin trưa (22/8/2016)

Bản tin trưa (22/8/2016)