Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch vùng ĐBSCL với tư duy và tầm nhìn mới nhằm biến những thách thức thành cơ hội phát triển mới, từ đó tạo nên những giá trị mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của vùng ĐBSCL…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *