Xem phiên bản di động
    

‘chuyên canh’

Vùng chuyên canh khoai lang an toàn trong kỳ triều cường đầu tháng 7 âm lịch

Vùng chuyên canh khoai lang an toàn trong kỳ triều cường đầu tháng 7 âm lịch

Nhờ chủ động ứng phó với lũ, triều cường, nên hiện nay, vùng chuyên canh khoai lang huyện Bình Tân hơn 4.500 ha vẫn đảm bảo an toàn dù mực nước triều cường tháng 7 âm lịch xấp xỉ báo động 3.

Hiệu quả từ mô hình trồng chuối chuyên canh

Hiệu quả từ mô hình trồng chuối chuyên canh

Gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Vĩnh Long chuyển sang đầu tư trồng chuối chuyên canh với diện tích lớn. Mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan.

Bản tin trưa (28/9/2016)

Bản tin trưa (28/9/2016)

Bản tin trưa (17/9/2016)

Bản tin trưa (17/9/2016)