Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng nhiều mô hình với những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với công việc của mỗi cá nhân, đơn vị, tình hình kinh tế – xã hội địa phương. Ở khu vực đô thị, việc học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, đóng góp hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *