Ở huyện Vũng Liêm, ngoài chịu ảnh hưởng xâm mặn thì nông dân 2 xã cù lao là Thanh Bình, Quới Thiện còn có nỗi lo sạt lở. Thời gian gần đây, nhiều điểm sạt lở mới xảy ra cùng với dự báo tình hình lũ cao  càng khiến người dân lo lắng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *