Ngoài lưu lượng phương tiện tăng thì áp lực đối với xe quá tải quá khổ lên cơ sở hạ tầng giao thông cũng làm cho mạng lưới giao thông đường bộ nhanh chóng xuống cấp. Chính vì vậy, tỉnh Vĩnh Long thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết xử lý các xe cộ quá tải trọng cho phép lưu thông trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *