Thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh , hỗ trợ – phát triển doanh nghiệp. Việc cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh  giá cao. Qua đó đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *