Xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững. Ngoài các cấp, các ngành thì những doanh nghiệp tham gia cũng hãy vì người lao động. Điều này được ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác xuất khẩu lao động do Sở Lao động, Thương binh – Xã hội tỉnh tổ chức . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *