Với nguyên tắc lấy số đông bù số ít, BHYT không chỉ tiến tới công bằng xã hội trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và còn thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Từ chính sách lớn này mà nhiều người bệnh đã nhẹ lo chi phí điều trị và có thêm cơ hội duy trì sức khỏe, sự sống của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *