Đánh cắp số phận

Để tiến tới đạt mục tiêu BHYT toàn dân, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT. Qua đó đã góp phần nâng tỷ lệ dân số tham gia BHYT toàn tỉnh lên hơn 87%.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *