Bên bờ hạnh phúc

Tham gia BHYT mọi người không chỉ nhẹ lo gánh nặng chi phí khi chẳng may bị đau ốm mà còn góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Với những giải pháp tích cực, và sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các ngành các cấp, ý thức của người dân được nâng cao… là nền tảng vững chắc để Vĩnh Long hoàn thành tốt mục tiêu về BHYT năm 2020, và tiến tới BHYT toàn dân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *