Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ 10, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *