Bên bờ hạnh phúc

Sau 39 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sản xuất nông nghiệp được xem là ngành có sự phát triển mạnh mẽ nhất và vì thế đã có sự đóng góp lớn cho việc nâng cao đời sống người nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *