Trong phần thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào sáng nay, nhiều vấn đề lớn trong định hướng phát triển đất nước đã được đề cập. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *