Tình hình mưa lũ dự kiến vẫn diễn biến phức tạp, trước mắt cần khẩn trương tiếp cận cứu hộ, cứu nạn tại Thanh Hóa và chủ động mọi giải pháp đảm bảo an toàn hồ chứa khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *