Chiều 10/2, đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam năm 2016, trọng tâm phối hợp công tác năm 2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV
 
 
 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, trong năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được tăng cường.

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngay từ đầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khẩn trương, chủ động có những hoạt động phối hợp tích cực. Sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và rất chủ động từ hai bên trong công tác bầu cử năm 2016 đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, qua các hoạt động phối hợp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đầy đủ các bước, các quy trình lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên liên quan. Đặc biệt, thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, trong năm 2016, lần đầu tiên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức phản biện xã hội đối với hai dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội là Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Dự án Luật về Hội; đưa ra các luận cứ, quan điểm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội xem xét, hoàn thiện hai dự án này…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổng kết 13 năm thực hiện quy chế và việc sửa đổi quy chế phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề ra từ nhiều hội nghị tổng kết nhưng vẫn chưa thực hiện được do yếu tố khách quan là nửa đầu năm 2016, cả hai cơ quan cùng tập trung nguồn lực và con người cho cuộc bầu cử. Do đó, việc phối hợp giữa các cơ quan tham mưu trong năm qua có lúc chưa được thường xuyên, chặt chẽ; tiến độ xây dựng Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 16 của Luật MTTQ Việt Nam về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam về các hình thức giám sát, phản biện xã hội còn chậm so với kế hoạch đề ra…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung về sự phối hợp trên 6 lĩnh vực lớn giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cho rằng, trong năm 2016 vừa qua, sự phối hợp này đã hỗ trợ tạo thuận lợi cho công tác hai bên, nhất là trong công tác bầu cử, chuẩn bị kỳ họp Quốc hội, công tác giám sát, công tác tiếp xúc cử tri…

Tiếp thu các ý kiến phát biểu thảo luận, tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhất trí với báo cáo đánh giá tổng kết; đồng thời cho rằng, trong năm qua, sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục được tăng cường, đạt được nhiều kết quả tốt, nhất là trong công tác bầu cử và việc xây dựng các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các ý kiến đóng góp của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và phản hồi. Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia trách nhiệm, tích cực các hoạt động, ngày lễ lớn, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam tổ chức, phát động, tạo nếp sinh hoạt thường xuyên giữa hai bên.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh sự phối hợp giữa hai cơ quan trong củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Hai bên tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên thu hút đông đảo nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực xây dựng đất nước… Qua đó, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm động lực tiếp tục công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Khi quyết định những vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo ý kiến của Mặt trận để phát huy tốt hơn nữa vai trò, trí tuệ của các vị trong Đoàn Chủ tịch, trong các Hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm đến công tác Mặt trận, tích cực tham gia các hoạt động lớn của Mặt trận các cấp để Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Hai bên tích cực phối hợp trong công tác xây dựng, phản biện xã hội đối với các dự thảo luật, pháp lệnh; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phối hợp trong hoạt động giám sát; tổng kết và sửa đổi quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

(theo TTXVN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *