Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tổ chức sáng nay ( 9/7), Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ tiếp tục xử lý nội dung thông tin vi phạm trên Facebook và YouTube, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh tại Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *