Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Dự thảo luận này đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *