Công trình có tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng, trong đó Đài Phát Thanh -Truyền hình Vĩnh Long tài trợ gần 13 tỷ đồng bao gồm toàn bộ kinh phí xây dựng trường học và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *