Theo Quyết định 1411 ngày 20/6/2014 của Chủ tịch nước, tỉnh Vĩnh Long có 1.450 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó có 236 mẹ được phong tặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *