Sau 2 tuần ra quân, đến nay, lực lượng điều tra ở các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã thu thập thông tin về dân số và nhà ở được 13.360 hộ, chiếm trên 96% tổng số hộ được chọn mẫu điều tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *