Mặc dù, đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống nhưng tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa được khống chế. Các ca mắc bệnh vẫn tiếp tục tăng và diễn biến khó lường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *