Ngày 1/4, cùng với cả nước Vĩnh Long sẽ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc Tổng điều tra lớn nhất được tổ chức theo chu kỳ 10 năm một lần trên phạm vi cả nước, có liên quan đến từng người dân, huy động lực lượng lớn người lập bảng kê, điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên các cấp tham gia.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *