Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hút mời gọi đầu tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Nghị quyết  về chính sách khuyến khích và hỗ trợ cho nhà đầu tư khi đến đầu tư –  kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *