Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cùng Hội đồng thẩm định của tỉnh Vĩnh Long vừa có cuộc họp xét công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *