Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" cho 561 cá nhân có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

[

        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *