Trong số 36 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xét chọn trao giải thưởng “Cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 5 năm 2018", tỉnh Vĩnh Long có 1 cá nhân tiêu biểu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *