Thực hiện nghị quyết  35 của Chính phủ , thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong việc tạo môi trường đầu tư công bằng – minh bạch, cho doanh nghiệp đầu tư,  phát triển. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *