Năm 2014, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt những thành tựu lớn, qua đó thu hút và đón tiếp 398.500 lượt khách tham quan tại các di tích xếp hạng và phòng truyền thống các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *