Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức kiểm tra chéo tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *