Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, từ ngày 28/9  Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng 2015 với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Long tiến bước dưới cờ Đảng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *