Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019, những ngày qua Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều công trình phần việc có ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *