Chiều ngày 7/5, Trường đại học Cửu Long tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác để xây dựng chương trình trao đổi và hợp tác đào tạo với Trường đại học Tongmyong, Busan, Hàn Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *