Năm 2013, Vĩnh Long có 11 tên miền đưa ra Internet, nâng tổng số tên miền hoạt động trên Internet đã được cấp phát tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh là 52 tên miền. Trong đó, có 41 tên miền của các cổng / trang thông tin điện tử tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *