Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong tuần này dự báo mực nước đo tại các trạm trên khu vực sông Tiền, sông Cổ Chiên, sông Hậu và khu vực nội đồng thuộc địa bàn tỉnh sẽ xuống theo triều. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *