Với mục tiêu xây dựng thị trấn Trà Ôn trở thành đô thị loại 4 theo nghị quyết đề ra , thời gian qua  huyện Trà Ôn đã tập trung huy động nhiều nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn Trà Ôn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *