Sáng nay, UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức cuộc  họp với các ngành chuyên môn và 11 phường, xã trên địa bàn thành phố  để xử lý tình hình lấn chiếm đất công. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *